Toffer, Rauni


Toffer, Rauni

Ota yhteyttä:
06-417 7213
(Identumin ajanvaraus)


Tutkinto


 • 1989 Sairaanhoitaja
 • 1992 Erikoissairaanhoitaja

Terapiakoulutus


 • 2007 Erityistason perheterapeutti
 • 2012 Erityistason integratiivinen paripsykoterapeutti

Muu koulutus


 • 2000 Hoitosuhde I
 • 2002 Nuoruusikäisen hoito laitosolosuhteissa
 • 2003 Hoitosuhde II
 • 2004 Terapeuttinen vuorovaikutus perhetyössä
 • 2009 Paripsykoterapian intensiivikoulutus
 • 2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
 • 2019 Psykodynaaminen työskentely lyhytkestoisessa paripsykoterapiassa
 • 2022 Lyhytterapeuttinen työote ja tapausjäsennyksen taito

Terapiamuoto


 • Perhepsykoterapia (KELA korvattavuus)
 • Integratiivinen paripsykoterapia (KELA korvattavuus)
 • Yksilöterapia, integratiivinen, psykofyysinen lähestyminen (ei KELA korvattavuutta)
 • Psykofyysinen hengitysterapia, mielensisäisen hengityksen teoria

Työkokemus (PSSHP, KYS psykiatrian tulosyksikkö)


 • 1990-1992 Aikuispsykiatrian tutkimus ja hoito-osastot
 • 1994-1995 Aikuispsykiatrian tutkimus ja hoito-osastot
 • 1996-1997 Kuntoutustutkimus osasto
 • 1998-2002 Nuorisopsykiatrian tutkimus ja hoito-osasto
 • 2002-2022 Aikuispsykiatrian pkl

Työkokemus


 • 2022- Yksityisvastaanottotoiminta

Hinnat


 • 135 € Pari- ja perhepsykoterapia (90 min)
 • 105 € Pari- ja perhepsykoterapia (60 min)
 • 105 € Vanhempien ohjaus (60 min)
 • 95 € Hengitysohjaus (90 min)
 • 85 € Hengitysohjaus (60 min)
 • 85 € Yksilöterapia (60 min)
 • 90 € Työnohjaus (60 min)

Paripsykoterapia alkaa aina tutkimusjaksolla, johon kuuluu 5 käyntiä. Käyntien aikana tutkitaan mikä on molempien puolisoiden käsitys parisuhteen tilasta. Käydään läpi parisuhteen kehitysvaiheita, tutkitaan molempien puolisoiden suhteessa olemisen kokemuksia kolmen sukupolven takaa. Lopuksi keskustellaan parisuhteen vahvuuksista ja niistä vaikeuksista, joihin toivotaan muutosta. Yhdessä arvioidaan terapian tarve ja mahdollisuus sitoutua työskentelyyn. Jos tutkimusjakso jatkuu terapiajaksona, asetetaan hoidolle sen fokus, tavoite mihin työskentelyssä keskitytään ja sovitaan terapiajakson kestosta.


Psykofyysinen hengitysterapia: Hengitys ja vuorovaikutus ovat yhteen kietoutuneet elämän alusta alkaen. Hengitys säätelee mm. tunteiden voimakkuutta, tiedostamista, ilmaisua ja sietämistä. Hengitys säätelee myös ahdistuksen, stressin, kivun voimakkuutta. Hengitysterapiaa käytetään kehotietoisuuden, itsesäätelyn, tunnesäätelyn, vireystilan, vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen tukena. Sen avulla voidaan vahvistaa kokonaisvaltaista itsesäätelykykyä. Olennaisena osana on rauhoittumisen kyvyn vahvistaminen. Tasapainoisen hengitykseen avulla selkeytetään omia rajoja, vahvistetaan itsemyötätuntoa, vapautta olla oma itsensä, palautetaan leikillisyyttä ja lämpöä elämään.