Jämsä, Päivi

 • Ei uusia Kelan kuntoutuspsykoterapioita.

Jämsä, Päivi

Ota yhteyttä:
06-417 7213
(Identumin ajanvaraus)

040 764 3270


Tutkinto


 • laillistettu 1978 Psykologi (Yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto)
 • 1987 Työterveyspsykologi (KELA-pätevyys)
 • 1992 Työnohjaaja (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2,5v)
 • 2001 Psykologian aineenopettaja (Jyväskylän ammatillinen korkeakoulu)

Terapiakoulutus


 • 2001 Kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti (Jyväskylän yliopisto), Kela-pätevyys
 • 1989 Perheterapiakoulutus
 • 2014 Skeemakoulutus

Muu erityisosaamisalue


 • 1993 Perheneuvolapsykologi (STAKES)
 • 2005 Vaikeavammaisen psykoterapeutti, Kela-pätevyys
 • 1987- Työterveyspsykologi
 • 1992- Työnohjaaja
 • 2001- Opettaja/kouluttaja

Työkokemus


 • 1978–1979 Erityisopettaja
 • 1980-1991 Terveyskeskuspsykologi
 • 1992–2004 Psykiatrian pkl:n psykologi EPSHP
 • 2002– Yksityisyrittäjä, psykologi ja psykoterapeutti
 • Kouluttaja
 • Työterveyspsykologi
 • Työnohjaaja

Tarjoamani palvelut / yksityisvastaanottotoiminta


 • Kognitiivinen yksilöpsykoterapia nuorille ja aikuisille
 • Vaikeavammaisen yksilöpsykoterapia
 • Psykologiset keskustelut ja ohjanta
 • Kriisiterapia
 • Työnohjaus
 • Testaukset