• Varaamme oikeuden laskuttaa peruuttamattomista käynneistä täyden hinnan, ellei toisin ole sovittu.
 • Laskuihin lisätään toimistomaksu 15.00 euroa.


Lääkärin vastaanotto- ja lausuntohinnastoVastaanotot


 • 160 - 250 € 45 - 60 min
 • 300 - 400 € 90 min

Lausunnot


 • 50 - 56 € SV A -todistus
 • 120 - 350 € SV B -lausunto
 • 120 - 350 € C-lausunto
 • 120 - 250 € ** Konsultaatiovastaus
 • Hinta laajuuden ja ajankäytön mukaan Muut lausunnot

* Riippuen lausunnon laajuudesta ja siihen käytetystä ajasta.

** Riippuen konsultaatiovastauksen laajuudesta ja siihen käytetystä ajasta.

Psykoterapian hinnasto • 75 - 90 € Yksilökäynti (45 min)
 • 95 € Perhekäynti (90 min)
 • 75 - 90 € Työnohjaus

Psykologisten tutkimusten hinnastoSuppea kognitiivisten taitojen tutkimus

350 – 550 €

 • Sisältää lyhyen haastattelun, tutkimuksen yhtä testisarjaa käyttäen sekä lyhyen lausunnon.
 • Kaksi käyntikertaa, tutkimuksen kesto n. 2 tuntia + palautekeskustelu 45 min

Laaja kognitiivisten taitojen tutkimus

650 – 850 €

 • Sisältää haastattelun, tutkimuksen useampaa testisarjaa käyttäen ja lausunnon sisältäen esim. työ- tai opiskelukyvyn arviointia.
 • Kolme käyntikertaa, tutkimuksen kesto n. 2x2 tuntia + palautekeskustelu 45 min

Laaja erityistutkimus, jossa arvioidaan psyko-orgaanisia häiriöitä

890 – 1090 €

 • Sisältää laajan kliinisen haastattelun, tutustumisen mahdollisiin asiakirjatietoihin, tutkimuksen useampaa testisarjaa käyttäen sekä lausunnon ja palautekeskustelun. Lausunnossa kuvataan kognitiivisia taitoja vertautuen ikätasoon ja otetaan kantaa orgaanisen häiriön mahdollisuuteen.
 • Neljä käyntikertaa, joista tutkimuskerrat (3) n. 2 tunnin kestoisia + palautekeskustelu 45-60 min.

Suppea persoonallisuuden tutkimus

530 – 730 €

 • Sisältää lyhyen kliinisen haastattelun ja tutkimuksen yhtä laajaa persoonallisuus-testiä ja kyselylomaketta käyttäen sekä lyhyen lausunnon sisältäen persoonallisten toimintatyylien kuvausta.
 • Kaksi käyntikertaa, tutkimuksen kesto n. 3 tuntia + palautekeskustelu 45 min

Laaja persoonallisuuden tutkimus

890 – 1090 €

 • Sisältää kliinisen haastattelun ja tutkimuksen useampaa laajaa persoonallisuus-testiä sekä kyselylomakkeita käyttäen. Lausunnossa esim. kuvataan yksityiskohtaisesti persoonallisia toimintatyylejä, psykodynamiikkaa sekä todettuja psyykkisiä häiriöitä ja otetaan kantaa relevantteihin kysymyksiin (työkyky, terapiasuositus tms.).
 • Kolme käyntikertaa, joista tutkimuskerrat (2) n. 2 tunnin kestoisia + palautekeskustelu 45-60 min.

Erittäin laaja kokonaistutkimus

1180 – 1380 €

 • Sisältää kognitiivisten taitojen tutkimuksen yhtä tai useampaa testisarjaa käyttäen sekä persoonallisuuden ja psyykkisen tilanteen arvioinnin ja suositukset (esim. työkyky sekä psyykkiseltä että kognitiiviselta kannalta arvioituna, terapiasuositukset).
 • Viisi käyntikertaa, joista tutkimuskerrat (4) kestoltaan n. 2-3 tuntia + palautekeskustelu 45-60 min

Terapeuttinen tutkimus

 • Tutkimus, jossa keskitytään eritoten asiakkaan itseymmärryksen lisääntymiseen. Tutkimuskysymys muodostetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä tutkitaan tarpeen vaatimalla laajuudella (kts. edellä). Palautekeskustelun jälkeen asiakas saa kirjeen, jossa pyritään terapeuttisella tavalla vastaamaan asiakkaan tutkimuskysymykseen / -kysymyksiin.
 • Jokin edellä kuvattu tutkimus + 180 €

* Hinta laajuuden ja käytetyn ajan mukaan.